Fahr-i Enâm (Fahr-ül-enâm) hakkında bilgi

Yaratılmışların kendisiyle övündüğü zât. Sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm için kullanılan hürmet ve saygı ifâdesi. Gece-gündüz dilimde, salât-ü selâm, O mübârek rûhuna, ey Fahr-ül-enâm.
(Lâ edrî)

Fahr-i Enâm (Fahr-ül-enâm) hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com