Cehl-i Mürekkeb hakkında bilgi

Câhil olduğu hâlde, câhilliğini bilmeyip, kendini âlim zannetmek.
Sağırı, dilsizi, tedâvî ettim. Ölüyü dirilttim. Fakat cehl-i mürekkebin ilâcını bulamadım. (Îsâ aleyhisselâm)

Cehl-i Mürekkeb hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com