Câmekıyye hakkında bilgi

Hizmet karşılığı olarak alınacak ücretin veya maaşın çeki, bonosu.
Câmekıyyenin satışı câiz değildir. Çünkü ücret hak edilmiş ise de, kabz edilmemiş (alınmamış), mülk olmamıştır. (İbn-i Âbidîn)

Câmekıyye hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com