Beyân İlmi hakkında bilgi

Düzgün ve yerinde söz söyleme yolunu öğreten belâgat ilminin teşbîh (benzetme), mecâz, kinâye gibi konularını anlatan ilim. (Bkz. İlm-i Beyân)

Beyân İlmi hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com