Bey-i bil Vefâ (Vefâ ile Satış) hakkında bilgi

Alıcı ve satıcının, satıştan vazgeçmek hakkına sâhip olduğu alış-veriş.

Bey-i bil Vefâ (Vefâ ile Satış) hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com