Bey-i Bâtıl hakkında bilgi

Sahih olmayan, yâni dînen bulunması lâzım gelen şartların hepsi veyâ bir kısmı bulunmayan alış veriş. (Bkz. Bâtıl)

Bey-i Bâtıl hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com