Aktâb hakkında bilgi

Kutublar. Tasavvufta yüksek derecelere ulaşmış mübârek, kıymetli zâtlar Kutb'un çokluk şeklidir. (Bkz. Kutub)

Aktâb hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com