Adâlet-i İctimâiyye hakkında bilgi

Sosyal adâlet; Herkesin; çalışması, bilgi ve kâbiliyeti, gördüğü iş nisbetinde ve derecesinde hakkını alması; hiç kimsenin ezilip sömürülmemesi. (Bkz. Sosyal Adâlet)

Adâlet-i İctimâiyye hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com