Tahsîl-i İrfan hakkında bilgi

1.Tasavvuf bilgilerini elde etme, öğrenme. Edeler dâimâ tahsîl-i irfân Olalar her biri, bir kâmil insan.
(Muallim Receb Efendi)
2. İlim ve tecrübe netîcesinde bilgi edinme.

Tahsîl-i İrfan hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com