Tafsîlî Îmân hakkında bilgi, ansiklopedik bilgi, tanımı, nedir, kimdir, hayatı, Tafsîlî Îmân anlamı, ne demek, manası, islami, dini terimler, kamus, lugat | diniterimler.com

Tafsîlî Îmân hakkında bilgi

Îmân edilecek hususlara genişçe, delîlerini bilerek ve ayrı ayrı inanmak. (Bkz. Îmân)
Tafsîlî îmânın dereceleri vardır.Rabbim Allahü teâlâdır, peygamberim Muhammed aleyhisselâmdır, dînim İslâm dînidir, kitâbım Kur'ân-ı kerîmdir, kıblem Kâbe-i şerîftir, îtikâdda mezhebim Ehl-i sünnet vel-cemâattir diyerek, her husûsa ayrı ayrı ve delîl lerini bilerek îmân etmek, dil ile söyleyip kalb ile tasdîk etmek tafsîlî îmândır. (Kutbüddîn-i İznikî)

Tafsîlî Îmân hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com