Tabakât-ül-Fukahâ hakkında bilgi, ansiklopedik bilgi, tanımı, nedir, kimdir, hayatı, Tabakât-ül-Fukahâ anlamı, ne demek, manası, islami, dini terimler, kamus, lugat | diniterimler.com

Tabakât-ül-Fukahâ hakkında bilgi

1. Fıkıh âlimlerinin tabakası. Helâl ve haramı, emir ve yasakları bildiren fıkıh ilmi ile uğraşan âlimlerin dereceleri.
Tabakât-ül-fukahâ, yedi derece olup, birinci derece, müctehid fiş-şer' (mutlak müctehid); ikinci derece, müctehid fil-mezheb; üçüncü derece, müctehid fil-mes'ele; dördüncü derece, eshâb-ı tahric; beşinci derece, eshâb-ı tercih; altıncı derece eshâb-ı temyîz; yedinci derece, yukarıda bildirilen derecelerdeki hizmetleri yapamayan, ancak önceki derecelerde bulunan âlimlerin kitablarından doğru olarak nakil yapabilen, onları bildiren mukallidler, mutlak müctehidlerden birine bağlı olan âlimler. (Bkz. İlgili maddeler) (İbn-i Kemâl Paşa)
2. Fıkıh âlimlerini derecelerine göre tertîb edip (sıralayıp), hayatlarını ve eserlerini anlatan kitablar.

Tabakât-ül-Fukahâ hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com