Tabakât-ı Müfessirîn hakkında bilgi, ansiklopedik bilgi, tanımı, nedir, kimdir, hayatı, Tabakât-ı Müfessirîn anlamı, ne demek, manası, islami, dini terimler, kamus, lugat | diniterimler.com

Tabakât-ı Müfessirîn hakkında bilgi

1. Kur'ân-ı kerîmdeki murâd-ı ilâhîyi, yâni kastedilen mânâyı açıklayan tefsîr ilmi ile meşgûl olan İslâm âlimlerinin dereceleri.
Tabakât-ül-müfessirînin birinci derecesinden olan Hülefâ-i râşidîn (dört halîfe; hazret-i Ebû Bekr, hazret-i Ömer, hazret-i Osman ve hazret-i Ali), İbn-i Abbâs, Câbir bin Abdullah, Enes bin Mâlik, Abdullah bin Mes'ûd, Ebû Hüreyre, hazret-i Âişe ve di ğer Eshâb-ı kirâmdan olan tefsîr bilgilerini Tâbiîn almış ve onlar da talebeleri olan Tebe-i tâbiîne öğreterek kitaplara geçirmişlerdir. (Taşköprüzâde)
2. Tefsîr âlimlerini derecelerine göre sıralayıp, hayatlarını ve eserlerini anlatan kitaplar.

Tabakât-ı Müfessirîn hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com