Sünnet-i Seniyye hakkında bilgi, ansiklopedik bilgi, tanımı, nedir, kimdir, hayatı, Sünnet-i Seniyye anlamı, ne demek, manası, islami, dini terimler, kamus, lugat | diniterimler.com

Sünnet-i Seniyye hakkında bilgi

Övülen, medh edilen sünnet; İslâm dîni. Resûlullah'ın yolu.
Seâdete (kurtuluşa) ermek için; sünnet-i seniyyeye yapışmak ve bid'atlerden (dinde sonradan çıkan yeniliklerden, reformlardan) kaçınmak lâzımdır. (İmâm-ı Rabbânî)
Mest üzerine mesh etmenin câiz olduğu, sünnet-i seniyye ile sâbittir. (Abdullah Süveydî)
Kalbin, Allahü teâlâdan başka şeyleri sevmesi, onu karartır, paslandırır. Bu pası temizlemek lâzımdır. Temizleyicilerin en iyisi, Resûlullah efendimizin sünnet-i seniyyesine tâbi olmaktır, uymaktır. Sünnet-i seniyyeye uymak, nefsin, kalbi karartan is teklerini yok eder. (Ahmed Fârûkî)

Sünnet-i Seniyye hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com