Müsâreat hakkında bilgi

İbâdetleri ve hayırlı işleri yapmakta acele etmek.
Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki:
Rabbinizden mağfiret istemeye ve Cennet'e girmeye müsâreat ediniz. (Âl-i İmrân sûresi: 133)

Müsâreat hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com