Muhtâr Kavl hakkında bilgi, ansiklopedik bilgi, tanımı, nedir, kimdir, hayatı, Muhtâr Kavl anlamı, ne demek, manası, islami, dini terimler, kamus, lugat | diniterimler.com

Muhtâr Kavl hakkında bilgi

Bir mes'elede, bir mezhebin âlimlerinin çoğu tarafından mezhebin içinde mevcûd ictihâdlardan (büyük âlimlerin kitâb ve sünnetten çıkardıkları hükümlerden) seçilen ve bu seçime göre üstün tutulan ve fetvâya esâs alınan kavl, söz.
Kitaba ve sünnete yâni Kur'ân-ı kerîme ve hadîs-i şerîflere uygun îtikâd (îmân etmek) lâzım olduğu gibi, müctehidlerin (büyük din âlimlerinin) kitâb ve sünnetten çıkardıkları hükümlere uygun işleri yapmak da lâzımdır. Mukallidlerin (müctehid olmayanı n), bir müctehide uyması yâni bir mezhebe bağlı olması lâzımdır. Bulunduğu mezhebin muhtâr olan kavline uymalıdır. (İmâm-ı Rabbânî)

Muhtâr Kavl hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com