Meşîhat-ı İslâmiyye hakkında bilgi, ansiklopedik bilgi, tanımı, nedir, kimdir, hayatı, Meşîhat-ı İslâmiyye anlamı, ne demek, manası, islami, dini terimler, kamus, lugat | diniterimler.com

Meşîhat-ı İslâmiyye hakkında bilgi

Bâb-ı fetvâ (fetvâ kapısı). Şeyhülislâmın bulunduğu yer.
İlmiye teşkilâtının en yüksek makâmı meşîhat-ı İslâmiyye idi. Meşîhat dâiresinin en büyük vazifelisi şeyhülislâm idi. (Ahmed Cevdet Paşa)
Ulemâdan Ahmed ibni Kemâl Paşa, Kânûnî Sultan Süleymân Han zamânında 1526'dan, 1534 senesine kadar meşîhat-ı İslâmiyye makâmında idi. Cinnîlere de fetvâ verirdi. Bunun için Müftî-yüs sakaleyn (insan ve cinlere fetvâ veren müftî) adı ile meşhûr oldu. (Mecdî Efendi)

Meşîhat-ı İslâmiyye hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com