Menâsik-i Hac hakkında bilgi

Haccın nüsükleri.
Âdem aleyhisselâm menâsik-i haccı yaptığında, melekler gelerek kendisini tebrik etti ve haccın mebrûr (kabûl) olsun; biz burayı senden iki bin sene evvel ziyâret ettik dediler. (İmâm-ı Gazâlî)

Menâsik-i Hac hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com