Mefhûm-ı Muhâlif hakkında bilgi, ansiklopedik bilgi, tanımı, nedir, kimdir, hayatı, Mefhûm-ı Muhâlif anlamı, ne demek, manası, islami, dini terimler, kamus, lugat | diniterimler.com

Mefhûm-ı Muhâlif hakkında bilgi

Lafızda zikredilmeyen mânânın, bizzat zikredilen mânâya, hükümde zıt olan mânâ. Mefhûm-ı muhâlif; Şâfiîlere göre, hüküm için sahîh, mûteber bir delîl olduğu hâlde, Hanefîlere göre böyle değildir.
Mefhûm-ı muhâlifi kabûl edenlerin delîllerinden birisi şudur: Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem: " Sâimede (yılın ekserisini çayırlarda otlayarak beslenen deve, koyun gibi hayvanlara) zekât vardır" buyurmuştur. (Hadîs-i şerîfe göre Sâime olmayanlarda zekât yoktur. Böyle olduğunu Hanefîler dâhil, bütün âlimler kabûl etmiştir. Ancak, İmâm-ı Mâlik (r.aleyh), sâime olmayan hayvanlar için de zekât lâzım geldiğini söylemiştir. (Serahsî)

Mefhûm-ı Muhâlif hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com