Meâl hakkında bilgi, ansiklopedik bilgi, tanımı, nedir, kimdir, hayatı, Meâl anlamı, ne demek, manası, islami, dini terimler, kamus, lugat | diniterimler.com

Meâl hakkında bilgi

Tefsîr âlimlerinin yaptıkları tefsirlerin (açıklamaların) ışığı altında, âyet-i kerîmelere verilen mânâ, açıklama.
Kur'ân-ı kerîm gibi ilâhî belâgat ve î'câzı (kimsenin benzerini söyleyemeyeceği bir vasfı, özelliği) hâiz (sâhib) bir kitâb yalnız Türkçe'ye değil, hiçbir dile hakkıyle çevrilemez. Kur'ân-ı kerîmin nazm-ı celîlini, aslındaki i'câz ve belâgatını muhâf aza ederek tercüme etmek mümkün değildir. Mûteber tefsîr kitablarının ışığı altında verilen mânâlara da tercüme değil, meâl demek uygundur. (Hasan Hüsnü Erdem)

Meâl hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com