Mânây-ı Mutâbıkî hakkında bilgi

Bir lafzın asıl konulduğu mânânın tamâmı, hepsi.
Hayvân-ı nâtık (düşünen canlı) sözünün mânâsı, insan lafzının mânây-ı mutâbıkîsidir. Çünkü hayvân-ı nâtık, insan lafzının tam karşılığıdır.

Mânây-ı Mutâbıkî hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com