Mâlik-ül-Mülk hakkında bilgi, ansiklopedik bilgi, tanımı, nedir, kimdir, hayatı, Mâlik-ül-Mülk anlamı, ne demek, manası, islami, dini terimler, kamus, lugat | diniterimler.com

Mâlik-ül-Mülk hakkında bilgi

Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Yaratılmışların ve onlarda bulunan her şeyin sâhibi olan.
Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki:
(Habîbim) de ki: "Ey Mâlik-ül-mülk olan Allah'ım! Sen mülkü kime dilersen ona verirsin, mülkü kimden dilersen ondan alırsın. Kimi dilersen onun kadrini yükseltir, kimi dilersen onu alçaltırsın. Hayır yalnız senin elindedir. Şüphesiz ki sen, her şeye hakkıyla kâdirsin. (Âl-i İmrân sûresi: 26)
Kim Mâlik-ül Mülk ism-i şerîfine devâm ederse, Allahü teâlâ ona çok mal ve mülk ihsân eder. Onu kimseye muhtaç etmez. (Yûsuf Nebhânî)

Mâlik-ül-Mülk hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com