Kırâet İlmi hakkında bilgi, ansiklopedik bilgi, tanımı, nedir, kimdir, hayatı, Kırâet İlmi anlamı, ne demek, manası, islami, dini terimler, kamus, lugat | diniterimler.com

Kırâet İlmi hakkında bilgi

Kur'ân-ı kerîmin kelimelerinin okunuş şekillerini râvileriyle berâber bildiren ilim.
Kırâet ilminin faydası; Kur'ân-ı kerîmin kelimelerini hatâlı, yanlış okumaktan korumaktır. (Taşköprüzâde)
Eshâb-ı kirâm, Tâbiîn ve ondan sonra gelen Tebe-i tâbiîn nesli, kırâet ilmini muhâfaza ederek, sonraki nesillere ulaştırdılar. Kur'ân-ı kerîmin kırâetinin bugüne kadar değişmeden okunmasını sağlayan yedi veya on kırâet âlimi ve herbirinin yetiştirdiğ i ikişer râvisi (talebesi) oldu. (Taşköprüzâde)

Kırâet İlmi hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com