İftâ hakkında bilgi

Fetvâ vermek, dînî bir mes'elenin hükmünü sözlü veya yazılı olarak bildirmek. (Bkz. Fetvâ)

İftâ hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com