Hanbelî hakkında bilgi

Ehl-i sünnetin ameldeki dört hak mezhebinden biri olan Hanbelî mezhebine mensub kimse.

Hanbelî hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com