Hacb hakkında bilgi, ansiklopedik bilgi, tanımı, nedir, kimdir, hayatı, Hacb anlamı, ne demek, manası, islami, dini terimler, kamus, lugat | diniterimler.com

Hacb hakkında bilgi

İslâm mîrâs hukûkunda bir vârisi (hisse sâhibini) diğer bir vârisin bulunmasından dolayı kısmen veya tamâmen mîrastan menetmek. Bir vârisi mîrâstan kısmen (payının azalması şekliyle) mahrûm etmeğe hacb-i noksan, mîrastan hiç alamamak şeklinde mahrûm etmeğe hacb-i hirman denir.
Erkek vârislerden oğul, baba, zevc (koca) ile kadınlardan kız, ana, zevce (hanım); yâni bu altı kimse hacb-i noksan ile payları düşebilirse de tamâmen mîrastan mahrûm olmazlar. (Muhammed Mevkûfâtî)

Hacb hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com