Ehl-i Rivâyet hakkında bilgi, ansiklopedik bilgi, tanımı, nedir, kimdir, hayatı, Ehl-i Rivâyet anlamı, ne demek, manası, islami, dini terimler, kamus, lugat | diniterimler.com

Ehl-i Rivâyet hakkında bilgi

Dînî kaynaklardan hüküm çıkarırken Hicâz âlimlerinin yoluna tâbi olanlar. Bunlara; ehl-i hadîs, ehl-i eser de denir.
Ehl-i rivâyet, Medîne-i münevvere ahâlisinin âdetlerini, kıyâstan yâni ictihâd yaparak mes'eleyi çözmekten üstün tutar. Rivâyet yolunda olan müctehidlerin büyüğü, İmâm-ı Mâlik'tir. (Abdülhakîm Arvâsî)

Ehl-i Rivâyet hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com