Dirhem-i Urfî (Dirhem-i Örfî) hakkında bilgi

Bir memlekette kullanılması âdet olan veya hükûmetlerin kabûl ettikleri belli ağırlıktaki dirhem.
Dirhem-i şer'îden hafîf olan dirhem-i urfîlerle zekât hesâb etmek câiz değildir. 3.365 gram ağırlığında olan dirhem-i şer'î ile hesap yapmak lâzımdır. (İbn-i Âbidîn)

Dirhem-i Urfî (Dirhem-i Örfî) hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com