Delîl-i Fer'î hakkında bilgi, ansiklopedik bilgi, tanımı, nedir, kimdir, hayatı, Delîl-i Fer'î anlamı, ne demek, manası, islami, dini terimler, kamus, lugat | diniterimler.com

Delîl-i Fer'î hakkında bilgi

Aslî delîllere bağlı ve onlardan elde edilen ikinci derecede delîller. İstihsân, İstishâb, İstislâh, Örf ve âdet, Sahâbî (Peygamber efendimizin arkadaşlarının) kavli (sözü), fer'î delîllerden bâzısıdır. (Bkz. İlgili Maddeler)
Müctehid (dînî kaynaklardan, delîllerden hüküm çıkarabilen) bir âlim, bir mes'elenin hükmünü aslî delîllerde açıkça bulamazsa, fer'î delîllere mürâcât eder. (Molla Hüsrev, Serâhsî)

Delîl-i Fer'î hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com