Dâr-ül-İslâm hakkında bilgi, ansiklopedik bilgi, tanımı, nedir, kimdir, hayatı, Dâr-ül-İslâm anlamı, ne demek, manası, islami, dini terimler, kamus, lugat | diniterimler.com

Dâr-ül-İslâm hakkında bilgi

İslâm memleketi. İslâm ahkâmının (kânunlarının) tatbik edildiği yer.
Düşmandan alınan ganîmet, Dâr-ül-İslâm'a getirilince askerin hakkı olur. Fakat taksîm edilmeden (bölüşmeden) önce mülk olmaz. (İbn-i Âbidîn)
Dâr-ül-harbde (kâfir ülkesinde) îmâna gelenin Dâr-ül-İslâm'a hicret etmesi vâcib olur. (İbn-i Âbidîn)
Dâr-ül-İslâm'da yaşayan kâfirler ve başka memleketlerden gelen kâfir turistler, kâfir tüccarlar, muâmelâtta müslümanlarla aynı hak ve hürriyetlere sâhiptirler. (Muhammed Hâdimî)

Dâr-ül-İslâm hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com