Dâr-ül-Celâl hakkında bilgi

Sekiz Cennet'in birincisidir.
Dâr-ül-Celâl beyaz incidendir. Kapısının üzerinde Kelime-i tevhîd, yâni Lâ ilâhe illallah yazılıdır. ( Erzurumlu İbrâhim Hakkı)

Dâr-ül-Celâl hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com