Aklî ve Naklî İlimler hakkında bilgi

Fen ve din bilgileri. (Bkz. Ulûm-u Akliyye ve Ulûm-u Nakliyye)

Aklî ve Naklî İlimler hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com