Afîf hakkında bilgi

Temiz, iffetli, nâmuslu, haramdan (günahtan) sakınan. (Bkz. İffet)

Afîf hakkinda bilgi/yorum yaz


Tasarim 2008
www.diniterimler.com